Przegląd artykułów

wyniki apteki

Jak analizować wyniki apteki?

Aby rozwijać się i osiągać sukces w zarządzaniu apteką, ważne jest poszukiwanie metod na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Motion sickness. Bites and stings

As the weather gets better in spring and summer we tend to travel more and therefore we are likely to experience ailments connected with travelling and spending time in the open air.

FDA zatwierdza nowy antybiotyk

W kwietniu 2024 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła nowy antybiotyk – ceftobiprol medokaril sodowy do wstrzykiwań.

Inhibitory agregacji płytek krwi cz. 2

Ze względu na częsty brak odpowiedzi na leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym lub klopidogrelem istnieje potrzeba dalszego poszukiwania nowych substancji leczniczych.

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.