prawo farmaceutyczne

Kontrole w aptekach: WIF cz. 2

Apteki podlegają kontroli podmiotów wyspecjalizowanych w badaniu zgodności jej funkcjonowania z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.