FDA zatwierdza nowy antybiotyk

W kwietniu 2024 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła nowy antybiotyk – ceftobiprol medokaril sodowy do wstrzykiwań.

Inhibitory agregacji płytek krwi cz. 2

Ze względu na częsty brak odpowiedzi na leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym lub klopidogrelem istnieje potrzeba dalszego poszukiwania nowych substancji leczniczych.

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.