staż w aptece
AktualnościNewsy branżowe

2022: to był dobry rok dla aptek

Najnowsze dane PEX PharmaSequence pokazują, że miniony rok pod względem sprzedaży aptecznej należy uznać za udany. Roczna sprzedaż w tzw. statystycznej aptece wyniosła bowiem 3,547 mln zł i była o blisko pół miliona wyższa niż rok wcześniej.

Zdecydowane wzrosty sprzedaży dotyczyły w głównej mierze produktów dostępnych w sprzedaży odręcznej, których sprzedaż wyniosła 1,567 mln zł i była o ponad 250 tys. wyższa niż rok wcześniej.
O 143 tys. zł do poziomu 0,9 mln zł wzrosła średnia sprzedaż leków Rx wydawanych bez refundacji, natomiast najmniejszy wzrost (o 77 tys. zł) odnotowano w sprzedaży refundowanych leków Rx.
Co warto zaznaczyć, średnia marża ze sprzedaży w statystycznej aptece wynosiła 25,3% i była o 0,4% wyższa niż rok wcześniej. Wskaźnik ten uległ poprawie w odniesieniu do sprzedaży odręcznej (30% w 2022) i leków refundowanych (18,5% w 2022), natomiast w przypadku pełnopłatnych leków Rx uzyskana na ich sprzedaży marża była niższa niż w 2021 roku.

Poprawa wyników statystycznej apteki wynikała m.in. z malejącej ich liczby (ubyło 291 placówek, na koniec 2022 roku na rynku działało 12 991 aptek) i rosnącej (m.in. również w wyniku migracji z Ukrainy) liczby obsłużonych pacjentów (51 500 pacjentów vs 46 630 w 2021). Czynnikami wzrostu były zapewne również zwiększona zachorowalność na grypę odnotowana w końcu roku oraz wygasanie pandemii COVID-19, która rok wcześniej wpłynęła znacząco na ograniczenie liczby wizyt w aptekach.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.