API
AktualnościNewsy branżowe

API made in Poland: MZ obiecuje wsparcie

Branża farmaceutyczna apeluje o pilne podjęcie działań na rzecz wzmocnienia produkcji farmaceutycznej na terenie Polski i Europy. Oczekuje zarówno skoordynowanych działań na poziomie unijnym, jak również krajowym. Eksperci wskazują, że nawet 80 proc. substancji służących do produkcji leków pochodzi z państw Azji.

Polska i Europa praktycznie uzależniły się od importu azjatyckich substancji czynnych, co jest realnym zagrożeniem w sytuacji jakiegokolwiek kryzysu. Mogliśmy się o tym naocznie przekonać w pierwszej fazie pandemii COVID-19, kiedy wystąpiły czasowe braki w dostępie do niektórych leków i substancji czynnych – oceniał Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma. Dodał również, że chcąc rozwijać produkcję API w Polsce, potrzeba szerszego planu i wsparcia ze strony państwa. Zdaniem branżowych ekspertów, do przywrócenia w Europie produkcji substancji czynnych konieczne jest uruchomienie mechanizmów wsparcia finansowego, organizacyjnego i administracyjnego.
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapytany o problemu produkcji API na terenie kraju przyznał, że Ministerstwo Zdrowia jest świadome zagrożenia wynikającego z uzależnienia się od substancji czynnych z Azji.

W Ministerstwie Zdrowia przygotowaliśmy ustawę, która umożliwia wyższe finansowanie leków, które są produkowane w Polsce (chodzi o nowelizację ustawy refundacyjnej, która zawiera również zapisy zmieniające wysokość marż aptecznych oraz reguluje kwestie nocnych i świątecznych dyżurów aptek – przyp. red.). Całkowicie podpisujemy się pod tym, by proces produkcji leków w kraju był możliwie największy – przekonywał Minister Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Producenci leków są jednak sceptyczni i nie chcą procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zdaniem Grzegorz Rychwalskiego, wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, zmiany w zakresie wsparcia produkcji API w Polsce są konieczne, ale nie potrzebują ustawy, lecz innych działań wspierających.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.