białko Tau
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Białko Tau – nowy cel w farmakoterapii choroby Alzheimera

Kluczowym elementem w patogenezie choroby Alzheimera, poza β-amyloidem oraz osłabioną transmisją cholinergiczną, jest białko Tau. Tak jak w przypadku β-amyloidu, podkreśla się neurotoksyczność wynikającą z hiperfosforylacji białka Tau oraz powstawanie wewnątrzkomórkowych splątków neurofibrylarnych. Z tego powodu strategie terapeutyczne wykorzystujące ten czynnik ryzyka zakładają konieczność ich usuwania.

Badania w zakresie potencjalnego leczenia choroby Alzheimera dotyczą immunizacji w ramach białka Tau. Badania te obejmują dwa preparaty, AADvac-1 i ACI-35. AADvac-1 zawiera peptyd białka Tau sprzężony z hemocyjaniną stanowiącą adjuwant w tym połączeniu; natomiast ACI-35 zbudowany jest na bazie liposomów, w których osadzono fragment syntetycznego, ufosforylowanego białka Tau. Preparaty te mają za zadanie wywołać odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko patologicznym postaciom białka Tau. Badania przedkliniczne wykazały, że ACI-35 generuje silną odpowiedź immunologiczną. Powstałe przeciwciała poliklonalne wiążą i rozpuszczają NFT w preparatach sekcyjnych.


Źródła:
Theunis C., Crespo-Biel N., Gafner V., et al. Efficacy and safety of a liposome-based vaccine against protein Tau, assessed in tau.P301L mice that model tauopathy. PLoS One. 2013;8(8), e72301.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.