niedobór leków
AktualnościNewsy branżowe

Wytyczne EMA: co robić w sytuacji braku leków

Problemy z dostępnością leków stają się coraz większym wyzwaniem dla europejskich systemów ochrony zdrowia.

Z tego powodu Europejska Agencja Leków (EMA) wydała przewodnik dla pacjentów i profesjonalistów medycznych, w którym zawarła najważniejsze wytyczne dotyczące dobrych praktyk zapobiegania niedoborom preparatów leczniczych i zarządzania nimi. W dokumencie zalecono m.in. uruchamianie i rozwijanie rejestrów, które pozwalałyby na gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących niedoborów leków. Informacje te miałyby być pozyskiwane od pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia. Co więcej, EMA zachęca pacjentów i organizacje ich reprezentujące do większej współpracy z decydentami w celu określania kryteriów i sposobów opracowywania rejestrów leków podstawowych i krytycznych.

Ważnym elementem mają być również kampanie społeczne, dzięki którym pacjenci mogliby podnosić swoją świadomość w zakresie niedoborów leków oraz ryzyka, jakie może się wiązać np. z gromadzeniem zapasów produktów leczniczych. Przygotowane przez EMA rekomendację wskazują, jak racjonalizować stosowanie leków, których brakuje lub których braku możemy spodziewamy się w najbliższej przyszłości.

W dokumencie przedstawiono również przykłady krajowych rozwiązań, które wdrożono m.in. we Włoszech, Holandii, Francji czy Portugalii.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.