O lekach i farmakoterapiach

Projektowanie nowych cząsteczek do leczenia schizofrenii

Ze względu na złożoność schizofrenii obecnym trendem w chemii medycznej jest projektowanie nowej jednostki chemicznej o „selektywnym” profilu wieloreceptorowym, która oddziałuje z kilkoma określonymi celami, aby uzyskać większe bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Wu i in. opisali syntezę nowych pochodnych arylopiperazyny z ugrupowaniami chinolinonowymi. Jedna z otrzymanych struktur – związek z ugrupowaniem benzo[d]izotiazolowym – charakteryzuje się obiecującym profilem przeciwpsychotycznym, łączącym częściową aktywność agonistyczną wobec receptorów D2, aktywność agonistyczną wobec receptorów 5-HT1A i aktywność antagonistyczną wobec 5-HT2A. Co ważne, związek ten nie oddziaływał znacząco na cele związane z efektami ubocznymi. Badania in vivo wykazały, że związek ma działanie przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne oraz charakteryzuje się korzystną farmakokinetyką.

Z kolei Huang i in. przedstawili syntezę kilku pochodnych benzoksazolo-piperydyny wykazujących powinowactwo do receptorów D2, 5-HT1A i 5-HT2A. Jeden z tych związków charakteryzował się bardzo obiecującymi właściwościami, w tym wysokim powinowactwem do receptorów D2, 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT7 i α2 oraz niskim powinowactwem do receptorów 5-HT2C, H1 i α1. Wyniki te sugerują, że związek ten może być brany pod uwagę do dalszego rozwoju jako lek przeciwpsychotyczny.

Źródła:
Wu C., Wang Y., Yang F., Shi W., Wang Z., He L. Synthesis and Biological Evaluation of Five-Atom-Linker- Based Arylpiperazine Derivatives with an Atypical Antipsychotic Profile. ChemMedChem. 2019; 14: 2042–51.
Huang L., Zhang W., Zhang X., Yin L., Chen B., Song J. Synthesis and pharmacological evaluation of piperidine (piperazine) – substituted benzoxazole derivatives as multi-target antipsychotics. Bioorg Med Chem Lett. Elsevier Ltd; 2015; 25: 5299–305.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.