O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Czy miRNA znajdą zastosowanie w diagnostyce nowotworów?

miRNA (mikroRNA) to jednoniciowa cząsteczka RNA o długości od 21 do 23 nukleotydów, regulująca ekspresję innych genów. Jak pokazują ostatnie wyniki badań, miRNA, które są stabilne i wykrywane w krwiobiegu, można uznać za markery rozwoju choroby nowotworowej.

W badaniu przeprowadzonym przez Mar-Aguilar i współautorów wykazano zwiększony poziom ekspresji miR-10b, miR-21, miR-125b, miR-145, miR-155, miR-191 i miR-382 u pacjentów z rozwijającym się nowotworem piersi w porównaniu z grupą kontrolną. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że miRNA mogą być wykorzystane w niedalekiej przyszłości w diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania tej choroby. Przegląd literatury przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego pozwolił na zestawienie szeregu miRNA oraz ich potencjału diagnostycznego i prognostycznego w przypadku nowotworów: piersi, płuc, wątroby oraz przewodu pokarmowego.


Źródła:

Mar-Aguilar F., Mendoza-Ramirez J.A., Malagón-Santiago I.,Espino-Silva P.K., Santuario-Facio S.K., Ruiz-Flores P., Rodriguez-Padilla C., Reséndez-Pérez D.: Serum circulating microRNA profiling for identification of potential breast cancer biomarkers. Dis. Markers, 2013; 34: 163–169.
Paciorek P., Żuberek M., Grzelak A.: Rola miRNA w rozwoju wybranych nowotworów – potencjalne zastosowanie w diagnostyce. Postępy Medycyny i Higieny Doświadczalnej, 2020; 75, online.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.