dostep-do-liraglutydu
O lekach i farmakoterapiach

Utrudniony dostęp do liraglutydu

Pracownicy ochrony zdrowia otrzymali komunikat dotyczący występowania utrudnień w dostępie do leku zawierającego liraglutyd w formie roztworu do wstrzykiwań. Informację podał – w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – polski przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego.

Liraglutyd to acylowany analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), hormonu inkretynowego, charakteryzujący się homologią z ludzkim GLP-1 w 97%. GLP-1 nasila zależne od glukozy wydzielanie insuliny z komórek β trzustki. Podstawowe wskazanie do stosowania leku to leczenie cukrzycy typu 2 jako uzupełnienie odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego u dorosłych i dzieci po 10. roku życia w monoterapii, u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane ze względu na nietolerancję lub istniejące przeciwwskazania albo w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i/lub insuliną. Ze względu na możliwość stosowania liraglutydu w celu kontrolowania masy ciała u dorosłych, u których wartość wskaźnika BMI wynosi ≥30 kg/m2 lub mieści się w zakresie 27–30 kg/m2 oraz występuje przynajmniej jedna choroba współistniejąca, związana z nieprawidłową masą ciała (zaburzenia gospodarki węglowodanowej – stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia), nastąpił gwałtowny wzrost popytu na produkt zawierający w swoim składzie liraglutyd. Podmiot odpowiedzialny prosi o wzięcie pod rozwagę: priorytetyzacji pacjentów, którzy obecnie stosują farmakoterapię z wykorzystaniem liraglutydu, by zwiększyć szanse dostępu do już rozpoczętego leczenia i możliwie zapewnić ciągłość opieki oraz wstrzymania inicjacji nowych terapii u pacjentów, którzy do tej pory nie kontrolowali glikemii za pomocą tego leku.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/victoza%C2%AE-liraglutyd-6-mgml-roztw%C3%B3r-do-wstrzykiwa%C5%84-w-fabrycznie-nape%C5%82nionym-wstrzykiwaczu-0, stan z dnia 1.09.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.