dyżury aptek
Aktualności

NFZ a dyżury apteczne

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, na mocy których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje dyżury aptek ogólnodostępnych w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej.

Dopiero pod koniec stycznia płatnik wydał komunikat wyjaśniający zasady finansowania oraz warunki, które muszą być spełnione, by dyżur aptek został rozliczony i sfinansowany. Zgodnie z przyjętymi zasadami NFZ pokrywa koszt dyżuru apteki, która została wskazana w uchwale zarządu powiatu. Co istotne, jeśli w danym dniu na terenie powiatu wyznaczone zostały dwie apteki, to finansowanie ze środków publicznych przysługuje tylko jednej.

Dyżury finansowane przez fundusz dzielą się na pełnione w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między 10.00 a 18.00 oraz pełnione w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe między 19.00 a 23.00. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za godzinę pełnionego dyżuru jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Godzina dyżuru ma odpowiadać wartości 3,5% wynagrodzenia. Oznacza to, że za godzinę dyżuru do końca czerwca 2024 r. NFZ będzie płacić 144,47 zł, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. – 150,50 zł. W przypadku, gdy zarząd powiatu wyznaczy dłuższy czas dyżuru niż przewidziane 4 godziny, to władze samorządowe z własnych środków są zobligowane do finansowania pracy apteki. Chcąc uzyskiwać finansowanie za pełnione dyżury, apteki wskazane w uchwałach zarządów powiatów będą musiały podpisać umowę z odpowiednim wojewódzkim oddziałem NFZ. Wychodząc naprzeciw samorządom i aptekom, Związek Powiatów Polskich przygotował gotowe szablony uchwał, które pozwolą władzom samorządowym łatwiej dostosować się do nowych regulacji.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.