hemoglobinuria
Aktualności

Pierwsza doustna monoterapia u pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią

Europejska Agencja Leków zaleciła przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie UE preparatu zawierającego iptakopan z przeznaczeniem do doustnego leczenia dorosłych z napadową nocną hemoglobinurią (PNH) i niedokrwistością hemolityczną.

Napadowa nocna hemoglobinuria to choroba genetyczna powodująca przedwczesny rozpad erytrocytów. Jej objawy to m.in. zmęczenie, zakrzepy krwi czy duszność. Pacjenci często wymagają przetoczenia koncentratu czerwonych krwinek. Obecnie standardem leczenia są przeciwciała monoklonalne anty-C5 podawane we wlewie podskórnym bądź dożylnym. Iptakopan to inhibitor proksymalnego dopełniacza, który działa na czynnik B, aby hamować alternatywny szlak dopełniacza i zapobiegać zarówno wewnątrznaczyniowej, jak i zewnątrzkomórkowej hemolizie (w wątrobie, śledzionie).

Do randomizowanego, otwartego badania III fazy włączono 97 pacjentów z PNH i niedokrwistością resztkową, którzy otrzymywali wcześniej przez co najmniej 6 miesięcy schemat anty-C5. Podczas trwania badania 62 pacjentów otrzymywało iptakopan, a pozostali kontynuowali leczenie anty-C5 (n=35) przez 24 tygodnie. Zauważono wówczas, że leczenie iptakopanem było skuteczniejsze – 51/62 ocenianych pacjentów uzyskało poprawę stężenia hemoglobiny (≥ 2 g/dl), a u 42 utrzymujące się stężenie Hb (≥ 12 g/dl) przy braku transfuzji. Jednocześnie u żadnego pacjenta leczonego anty-C5 nie otrzymano podobnych wyników. Ponadto 59/62 pacjentów leczonych iptakopanem pomiędzy 14. a 168. dniem badania nie wymagało przetaczania krwi w porównaniu z 14/35 pacjentów otrzymujących anty-C5.

W innym, jednoramiennym badaniu wzięło udział 40 pacjentów. Podczas badania osoby z PNH niestosujące wcześniej inhibitorów dopełniacza leczone były iptakopanem. W 24. tygodniu badania 31/33 ocenianych pacjentów pomimo braku transfuzji uzyskało poprawę stężenia hemoglobiny (≥ 2 g/dl), a u 19 z nich utrzymujące się stężenie Hb (≥ 12 g/dl). Działania niepożądane obejmowały głównie biegunkę, ból głowy i zakażenie górnych dróg oddechowych.


Źródło:
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-oral-monotherapy-patients-paroxysmal-nocturnal-haemoglobinuria, stan z dnia 27.05.2024.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.