estry etylowe
O lekach i farmakoterapiach

Estry etylowe kwasów omega-3 a ryzyko migotania przedsionków

Podmiot odpowiedzialny za obrót produktami zawierającymi estry etylowe kwasów omega-3 – w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – przekazał informację o potencjalnych działaniach niepożądanych tych substancji.

Według Farmakopei Europejskiej estry etylowe 60 i 90 kwasów omega-3 są estrami etylowymi wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z kwasem eikozapentaenowym (EPA) i kwasem dokozaheksaenowym (DHA), które stosuje się jako główne składniki substancji czynnej. Produkty lecznicze zawierające estry etylowe kwasów omega-3 są wskazane w redukcji poziomu trójglicerydów (hipertrójglicerydemia), gdy wprowadzenie diety lub innych metod niefarmakologicznych okazuje się niewystarczające.

Przeglądy systematyczne i wyniki metaanaliz randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych wykazały w porównaniu z placebo, że u pacjentów z rozpoznanymi chorobami układu krążenia lub czynnikami ryzyka tych schorzeń przyjmowanie produktów leczniczych zawierających estry etylowe kwasów omega-3 zwiększa ryzyko wystąpieniu migotania przedsionków. Zaobserwowane ryzyko migotania przedsionków jest największe przy dawce 4 g na dobę. Pracownicy ochrony zdrowia powinni zalecać pacjentom konsultację z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów migotania przedsionków podczas przyjmowania produktów zawierających estry etylowe kwasów omega-3. Zaleca się przerwanie terapii tymi produktami leczniczymi, jeśli u pacjentów rozwinie się migotanie przedsionków.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/produkt-leczniczy-zawieraj%C4%85cy-estry-etylowe-kwas%C3%B3w-omega-3-zale%C5%BCne-od-dawki-zwi%C4%99kszone-ryzyko-0, stan z dnia 24.12.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.