O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Evinacumab – nowy lek stosowany w leczeniu hipercholesterolemii

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała decyzję o dopuszczeniu do obrotu nowego leku o nazwie evinacumab (ewinakumab), który jest wskazany do stosowania jako środek wspomagający do diety oraz innych metod terapeutycznych obniżających stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (ang. LDL-C) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

Ewinakumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chińskiego metodą rekombinacji DNA, które wiąże się oraz hamuje aktywność ANGPTL3 (ang. angiopoietin-like 3), który należy do rodziny białek podobnych do angiopoetyny. Białka te, odkryte stosunkowo niedawno, regulują dostępność triglicerydów dla serca, mięśni szkieletowych oraz białej i brązowej tkanki tłuszczowej zależnie od stanu odżywienia organizmu, przyczyniając się tym samym do zachowania homeostazy energetycznej. Białko ANGPTL3 odgrywa ważną rolę w regulowaniu metabolizmu lipidów, hamując lipazę lipoproteinową (LPL) oraz lipazę endotelialną (EL). Ewinakumab obniża stężenie trójglicerydów oraz LDL-C niezależnie od obecności receptora LDL (LDLR), promując przetwarzanie lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL) oraz klirens resztkowych VLDL przed tworzeniem LDL poprzez mechanizm zależny od EL. Ewinakumab charakteryzuje się dużą skutecznością hipolipemizującą u chorych z homozygotyczną i heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej, a także z hipercholesterolemią oporną i hipertriglicerydemią.


Źródło:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03399786, stan z dnia 9.09.2021.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.