O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Immunoterapia w walce z chorobą Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) jest wciąż nierozwiązanym problemem zdrowotnym i wyzwaniem dla medycyny XXI w., nie tylko ze względu na wzrost średniej długości życia, ale także z powodu niedostępności leków wpływających w istotny sposób na naturalny przebieg choroby. Pomimo intensywnie prowadzonych badań farmakoterapia choroby Alzheimera opiera się w dalszym ciągu na inhibitorach acetylocholinoesterazy (donepezil, riwastygmina, galantamina) oraz memantynie (antagonista receptora NMDA).

Obecnie w różnych fazach badań klinicznych znajduje się ponad 100 preparatów, z których większość stanowią terapie modyfikujące przebieg AD. Wśród nich znajduje się terapia antyamyloidowa, w której znaczące miejsce zajmują metody leczenia oparte na immunizacji zarówno czynnej, jak i biernej.

Aktualnie w drugiej fazie badań klinicznych testowany jest preparat UB-311, który jest równomolową mieszaniną dwóch syntetycznych peptydów sprzężonych przez oligonukleotydową sekwencję z Aß 1-14. Wyniki przeprowadzonych do tej pory badań są obiecujące, ponieważ przy dobrej tolerancji i bezpieczeństwie stosowania szczepionkę charakteryzuje wysoka immunogenność (wskaźnik odpowiedzi immunologicznej wynosił 96%). Duże nadzieje budzi też bierna immunoterapia, którą można uzyskać za pomocą humanizowanych przeciwciał monoklonalnych. Przykładem takiego preparatu jest aducanumab, który został omówiony w bieżącym numerze „Recepty.pl”.


Źródło:
  1. Smith, A. Positive results for UB-311 Alzheimer’s vaccine. http://www.pharmatimes.com/news/positive_results_for_ub311_alzheimers_vaccine_1275579, stan z dn. 3.07.2021.
  2. Nowak, D.; Słupski, W.; Rutkowska, M. Nowe strategie terapeutyczne choroby Alzheimera. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2021, 75, 474–490.
Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.