kadzidłowiec indyjski
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Kadzidłowiec indyjski – właściwości biologiczne

Kadzidłowiec indyjski (Boswellia serrata) to przedstawiciel rodziny osoczynowatych. Olibanum, Sallai guggal, Frankincense – to tylko niektóre nazwy oleo-żywicy pozyskiwanej z jego pni. Olibanum zawiera:

  • 50% żywicy – w jej skład wchodzą głównie pięciopierścieniowe kwasy triterpenowe, spośród których największą aktywność wykazują kwasy: α- i β-bosweliowy, acetylo-β-bosweliowy, 11-keto-β-bosweliowy oraz 3-acetylo-11-keto-β-bosweliowy,
  • 20–23% gumy – stanowi ona mieszaninę cukrów pięcio- i sześciowęglowych z enzymami trawiennymi i utleniającymi,
  • 8–9% olejku eterycznego – około 200 różnych związków o charakterze mono-, di- i seskwiterpenowym.
  • Składniki aktywne wyciągu z kadzidłowca indyjskiego wykazują wielokierunkowe działanie.


Badania in vitro wykazały, że kwasy bosweliowe posiadają zdolność selektywnego hamowania aktywności 5-lipooksygenazy (5-LOX). W efekcie ich działania dochodzi do skurczu i zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych, skurczu mięśni gładkich oskrzeli, chemotaksji i aktywacji leukocytów. Badania przeprowadzone z udziałem kwasów bosweliowych potwierdzają ich aktywność antyproliferacyjną i pro-apoptotyczną w stosunku do komórek nowotworowych raka okrężnicy i białaczki. Wykazano także działanie przeciwnowotworowe monoterpenów i seskwiterpenów zawartych we frakcji olejowej wyciągu z kadzidłowca przeciwko komórkom raka wątroby.


Źródło:
Rajabian A., Sadeghnia H., Fanoudi S., Hosseini A.: Genus Boswellia as a new candidate for neurodegenerative disorders. Iran J Basc Med. Sci 2020; 23: 277–286.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.