Kodeks Etyki Farmaceutów
AktualnościNewsy branżowe

Zmiany w Kodeksie Etyki Farmaceutów

Samorząd aptekarski widzi potrzebę zmian w Kodeksie Etyki Farmaceutów.

Do dotychczasowego zbioru zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty planuje wprowadzić zmiany, które będą lepiej odzwierciedlać nowe przepisy ujęte m.in. w ustawie o zawodzie farmaceuty czy w znowelizowanej ustawie Prawo Farmaceutyczne.

Jakie zmiany zaproponowano? Co ważne, w nowym brzmieniu kodeks nie będzie dotyczył wyłącznie farmaceutów zatrudnionych w aptekach, punktach aptecznych czy hurtowniach farmaceutycznych, ale również tych, którzy wykonują swój zawód w jakiejkolwiek formie.

W projekcie znalazły się również zapisy, które mają jeszcze mocniej wzmacniać niezależność i swobodę wykonywania zawodu. Chodzi o dodanie zapisów mówiących o tym, że wykonywanie zawodu ma się odbywać pod imieniem i nazwiskiem farmaceuty, a także zakazu zawierania umów i zaciągania innych zobowiązań mogących ograniczać niezależność zawodową.

Autorzy noweli Kodeksu Etyki Farmaceutów zaproponowali też zapisy mające uregulować kontakt farmaceuty z pacjentem w związku z rekomendacjami dotyczącymi produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub suplementów. Taka rekomendacja ma być poparta aktualną wiedzą, kryterium skuteczności i bezpieczeństwa, a także nie może następować z uwagi na czyjąkolwiek (oprócz pacjenta) korzyść. Jednocześnie doprecyzowano zapisy dotyczące kwestii reklamy – pozostawiono zasadę, że aptekarz nie reklamuje siebie ani swoich usług. Zdecydowano się jednak doprecyzować, które z informacji przekazywanych przez farmaceutę wykonującego zawód poza apteką nie stanowią reklamy.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.