kryzotynib
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ryzyko utraty wzroku po leczeniu kryzotynibem u dzieci i młodzieży

Leczenie kryzotynibem u dzieci i młodzieży z nawrotowym lub opornym na leczenie ALK-dodatnim układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (anaplastic large cell lymphoma, ALCL) może nieść ze sobą ryzyko zaburzeń widzenia – taką informację podał podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Kryzotynib to selektywny drobnocząsteczkowy inhibitor receptora kinazy tyrozynowej ALK (RTK) i wariantów onkogennych tego receptora. Jego podstawowym wskazaniem jest leczenie I rzutu u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
Komunikat o ryzyku jest szczególnie istotny ze względu na to, że dzieci i młodzież, u których stosuje się kryzotynib, mogą nie zgłaszać lub nie zauważać zmian widzenia. Tych pacjentów tych należy monitorować pod kątem zaburzeń wzroku. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać wyjściowe badanie okulistyczne, a badania kontrolne po miesiącu, a następnie po trzech miesiącach leczenia.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/xalkori-kryzotynib-zaburzenia-widzenia-w-tym-ryzyko-ci%C4%99%C5%BCkiej-utraty-wzroku-konieczno%C5%9B%C4%87-monitorowania, stan z dnia 16.11.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.