odbiór wyrobów medycznych
AktualnościNewsy branżowe

Łatwiej przy odbiorze wyrobów medycznych

Resort zdrowia robi ukłon w stronę pacjentów i upraszcza zakres informacji wymaganych przy odbiorze wyrobu medycznego. W najnowszym projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego usankcjonował zawieszony na czas pandemii obowiązek potwierdzania odbioru wyrobu medycznego podpisem osobistym.

Chodzi w głównej mierze o sprzedaż wysyłkową, która w przypadku wymogu uzyskania od pacjenta podpisu potwierdzającego odbiór przesyłki znacznie podnosiła koszty dostawy do domów osób korzystających z wyrobów. – W celu zwiększenia dostępności wyrobów medycznych bez względu na miejsce zamieszkania czy kondycję zdrowotną pacjenta zrezygnowano z obowiązku poświadczania odbioru podpisem osobistym. Umożliwiono również potwierdzanie odbioru przez świadczeniodawcę, który jest związany warunkami realizacji świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia – czytamy w uzasadnieniu do projektowanej zmiany legislacyjnej. Nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.