Aktualności

Marek Tomków nowym Prezesem NRA

W dniach 26–28 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się IX Krajowy Zjazd Aptekarzy. Wzięło w nim udział blisko 300 delegatów, reprezentujących wszystkie Izby Aptekarskie w Polsce.

Marek Tomków został wybrany przez delegatów na IX Krajowy Zjazd Aptekarzy na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zastąpi Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, która zakończyła swoją drugą kadencję. Nowy prezes przez poprzednie dwie kadencje był Wiceprezesem NRA. W latach 2002–2007 pełnił funkcję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zajmuje wysokie miejsca w rankingu listy stu najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia.

Pierwszy dzień zjazdu przebiegał pod znakiem przedstawienia sprawozdań organów NRA z pracy w okresie VIII kadencji oraz podjęcia uchwał dotyczących przeprowadzenia nowych wyborów i udzielenia absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się konferencją obejmującą tematy związane z przeglądem lekowym, opieką farmaceutyczną oraz aspektami prawnymi i zawodowymi dotyczącymi gabinetów opieki farmaceutycznej. Na uwagę zasługuje debata, która dotyczyła współpracy pomiędzy lekarzem, pielęgniarką i farmaceutą.
Po konferencjach odbyło się przedstawienie kandydatury oraz wybory na Prezesa NRA. W dalszej części obrad dokonano wyboru Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z zastępcami, członków NRA, Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Podczas trzeciego dnia obrad głosowano nad przyjęciem zgłoszonych na Zjazd uchwał.

Krajowe Zjazdy Aptekarzy odbywają się co 4 lata, ale oprócz podsumowania działalności w czasie ostatniej kadencji i wyborów nowych kandydatów do pracy w Organach Naczelnej Izby Aptekarskiej zawsze stanowią doskonałą okazję do wymiany zdań, odświeżenia kontaktów i poznania nowych osób ze środowiska aptekarskiego.

Dziękujemy Naczelnej Izbie Aptekarskiej za udostępnienie zdjęcie. W tekście wykorzystano niektóre informacje publikowane na stronie internetowej NIA.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.