motywacja w aptece
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Motywacja w pracy. Dlaczego jest ważna i co ma na nią wpływ?

Motywacja w pracy jest kluczowa: wpływa na poziom zaangażowania, satysfakcję i efektywność. Wielu pracowników boryka się jednak z jej brakiem lub spadkiem w czasie. Szczególnie dotyczy to osób o długim stażu pracy, podczas którego wykonują dość powtarzalne czynności i zadania. W tym artykule omówimy najważniejsze czynniki mające wpływ na motywację pracowników.

Cele i plany

Ważnym czynnikiem wpływającym na motywację jest określenie celów i planów. Każdy pracownik musi wiedzieć, czego od niego oczekujemy, zarówno w kontekście zadań, jak i ich efektów. Dzięki temu wie, do czego dąży, i ma jasno wyznaczone kierunki, a to ułatwia utrzymanie motywacji. Ważne jest również określenie drogi, jaką musi przejść, aby osiągnąć wyznaczone cele. Im mniej doświadczony pracownik, tym większe znaczenie ma precyzyjne wyznaczenie drogi. Określaj jasno, czego oczekujesz, i dbaj o to, żeby mniej doświadczeni pracownicy otrzymywali wsparcie. Jeżeli Twój zespół ma jakieś zadania związane ze sprzedażą, dbaj nie tylko o to, żeby wiedzieli, co mają robić, ale też o to, żeby mieli pełną świadomość, po co wdrażasz dane działania i dlaczego są tak ważne dla funkcjonowania apteki.

Rozwój zawodowy

To kolejny czynnik wpływający na motywację. Jeśli pracownik ma okazję do zdobywania nowych umiejętności i rozwijania swojego potencjału, czuje się bardziej doceniony i zmotywowany. Dlatego ważne jest umożliwienie mu udziału w szkoleniach, kursach i konferencjach. Im bardziej kierunki rozwoju są spójne z zainteresowaniami pracownika, tym lepiej. Poszukaj obszarów rozwoju dla pracowników lub zapytaj ich o to, w czym oni chcą rozwijać swoje umiejętności. Coraz częściej spotkam farmaceutów chcących się rozwijać np. w biznesowych obszarach funkcjonowania apteki (zamówienia, asortyment, ceny, promocje itd.). Zwróć uwagę, że nabywanie tych kompetencji umożliwi awansowanie w strukturze apteki technikowi farmaceutycznemu, który z racji wykształcenia nie może zająć stanowiska kierownika apteki. Inne zainteresowania, które obserwuję, to opieka farmaceutyczna. Są osoby, które chcą się wyróżniać w tej dziedzinie i poświęcają swój czas na pozyskiwanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności.

Docenienie

Pracownicy potrzebują docenienia i uznania za swoją pracę. Potrzebują, żeby kierownik widział, że są zaangażowani. Chcą docenienia tego, że w jakichś obszarach są lepsi od innych. Doceniać możesz na wiele sposobów, np. poprzez pochwałę, nagrodę, awans lub podwyżkę. Zwróć uwagę, że pochwałę wymieniłem jako pierwszą. Zrobiłem to dlatego, że ona nic nie kosztuje. Zastanów się, jak często Ty sam jesteś doceniany i czy odczuwasz tego docenienia wystarczająco dużo. Prawdopodobnie odpowiedź nie jest twierdząca. Zadbaj o to, żeby Twój zespół wiedział, że doceniasz jego pracę i żeby każdy pracownik odczuwał, iż jego praca ma znaczenie dla apteki.

Autonomia

Pracownicy potrzebują pewnej swobody w wykonywaniu swoich zadań. Im bardziej doświadczeni, tym bardziej tej autonomii potrzebują. Ważne jest, aby przełożeni dawali im możliwość samodzielnego działania, a nie tylko narzucali konkretne rozwiązania. Autonomia wpływa na poczucie kontroli nad swoją pracą i zwiększa motywację. Nic tak nie zabija motywacji, jak prowadzenie za rękę kogoś, kto tego prowadzenia nie potrzebuje. Dawaj swobodę zawsze wtedy, gdy możesz ją dać. Pamiętaj, że swoboda działania nie oznacza braku kontroli – jedno drugiego nie wyklucza. To, że dajesz komuś swobodę w doborze sposobu działania, nie znaczy, że nie rozliczasz go z efektów.

Atmosfera pracy

Jest takie powiedzenie, że pracownik przychodzi do firmy, ale odchodzi od swojego szefa. Chcąc nie chcąc, to Ty jako kierownik apteki masz największy wpływ na atmosferę panującą w aptece, a co za tym idzie – na motywację pracowników. Ważne jest, aby w aptece panowała dobra atmosfera, koleżeństwo i przede wszystkim wzajemny szacunek. Nie musimy się wszyscy lubić, ale na pewno musimy się nawzajem szanować. Pracownicy powinni czuć się swobodnie i wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc swoich kolegów i przełożonych. Ty jako szef musisz szczególnie zadbać o to, żeby zespół czuł się równo traktowany, żeby nie było sytuacji, w której ktoś jest faworyzowany. Prywatnie możesz dane osoby lubić mniej lub bardziej – to jest naturalne, jednak w pracy tych różnic być nie może.

Pamiętaj, że motywacja w pracy jest kluczowa dla osiągnięcia dobrych wyników i zadowolenia pracowników. Ich zadowolenie z kolei sprawia, że chcą pracować w Twojej aptece. Ważne jest, abyś jako szef dbał o cele, rozwój zawodowy, docenienie, autonomię i atmosferę pracy. Dzięki tym czynnikom pracownicy będą bardziej zaangażowani, produktywni i zmotywowani do działania.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.