AktualnościNewsy branżowe

Nocne dyżury aptek finansowane tylko do północy?

W resorcie zdrowia trwają prace nad modyfikacją przepisów dotyczących nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Wiceminister Maciej Miłkowski uchylił rąbka tajemnicy, wskazując, że elementy przymusu związane z ich pełnieniem byłyby wdrażane wyłącznie w ostateczności.

Nocne dyżury aptek od lat budzą wiele emocji w środowisku aptecznym. Wszystko jednak wskazuje na to, że po latach imposybilizmu resort zdrowia zdecydował się na podjęcie kroków prawnych zmierzających do uregulowania kwestii nocnej pracy aptek. Jak zapewnia Maciej Miłkowski – w odpowiedzi na interpelację posła Roberta Kwiatkowskiego – na Miodowej trwają finalne prace nad zmianami przepisów Prawa farmaceutycznego rozwiązującymi problem nocnych dyżurów.

Finansowanie dyżurów, ale nie przez całą noc

Obecnie brane pod uwagę jest rozwiązanie, w którym w porze nocnej apteka będzie zobowiązana do pełnienia dyżuru jedynie w określonym przedziale czasowym (nie przez całą noc) i tylko pełnienie dyżuru w tym przedziale będzie finansowane ze środków publicznych – wskazał wiceminister zdrowia. Decyzja ta podyktowana jest m.in. analizą sprzedaży leków refundowanych zrealizowaną przez NFZ. Wynika z niej, że po godzinie 23:00 liczba realizowanych recept na leki refundowane drastycznie spada w stosunku do przedziału czasowego między godzinami 20:00 a 23:00. Co ciekawe, po północy ich liczba jest bliska zeru i praktycznie nie występuje.

Kwestie związane z wysokością finansowania nie są jeszcze ustalone. Apteka jednocześnie będzie mogła pełnić dyżur przez całą noc, przy czym poza ww. wąskim przedziałem czasowym będzie to przedmiotem dobrowolnego wyboru podmiotu ją prowadzącego z możliwością finansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego – wskazał Maciej Miłkowski. Dodatkowo w ministerialnym scenariuszu brana jest również pod uwagę ewentualność zawężenia kręgu powiatów, których władze zobowiązane będą do określania harmonogramu pracy aptek. Taki obowiązek dotyczyć będzie jedynie tych miast, które są siedzibą władz powiatu z liczbą mieszkańców nie większą niż określona przez resort zdrowia.

„Nie” dla przymusu, „tak” dla dobrowolności

Resort zdrowia chce również, by inicjatywa pełnienia dyżurów wychodziła od podmiotów prowadzących apteki. – Innymi słowy jesteśmy zdania, że zamiast obecnego przymusu w pierwszej kolejności obowiązek pełnienia dyżurów powinien być nakładany na podmioty chętne i gotowe do ich pełnienia w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie w tym zakresie – wskazał Maciej Miłkowski i dodał, że elementy przymusu wprowadzane byłyby wyłącznie w ostateczności – W sytuacji braku możliwości wyłonienia apteki dyżurującej spośród aptek, które dobrowolnie się zgłosiły.

Istotną zmianą ma być też przeniesienie środka ciężkości z samorządów terytorialnych na organa inspekcji farmaceutycznej oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie opiniowania aptek, którym będą powierzane dyżury.

Jakich stawek będą mogły oczekiwać apteki dyżurujące nocą?

Jak wyjaśnia wiceminister zdrowia, w resorcie trwają obecnie analizy, które pozwolą na oszacowanie kosztów związanych z pełnienie dyżurów nocnych. Nie jest to jednak zdaniem Macieja Miłkowskiego łatwy do oszacowania koszt, ponieważ składa się na niego wiele zmiennych elementów takich jak wynagrodzenie dla personelu czy koszty mediów. – Zarówno jedna, jak i druga składowa na obszarze Polski nie ma charakteru uniwersalnego. Głównie wynagrodzenia, ale i – w mniejszym stopniu – wysokość np. opłat za energię elektryczną różnią się w zależności od regionu Polski – wskazał wiceminister. Zapewnia jednak, że resort zdrowia prowadzi w tym zakresie dialog zarówno z Naczelną Izbą Aptekarską, jak i Związkiem Powiatów Polskich, a finalna propozycja będzie uwzględniać możliwości publicznego płatnika, czyli NFZ.

– Obecnie brane pod uwagę jest rozwiązanie, w którym w porze nocnej apteka będzie zobowiązana do pełnienia dyżuru jedynie w określonym przedziale czasowym (nie przez całą noc) i tylko pełnienie dyżuru w tym przedziale będzie finansowane ze środków publicznych

Wiceminister zdrowia
Maciej Miłkowski

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.