procedury niechirurgiczne
AktualnościNewsy branżowe

Nowa Zelandia. Szczepienia w aptekach: motywacje i bariery dla farmaceutów

Zbadano poglądy i doświadczenia farmaceutów dotyczące szczepień podawanych przez farmaceutów, czynników motywujących i barier dla farmaceutów podających szczepienia oraz ich preferencji w zakresie rozszerzania takich usług w Nowej Zelandii. Ankietę wypełniło 468 farmaceutów. Większość (86%) zdecydowanie się zgodziła, że farmaceuci powinni zapewnić szczepienia, powołując się przede wszystkim na korzyści dla pacjentów, na przykład wygodę, możliwość zwiększonego przyjmowania szczepień, odciążenie ogólnej praktyki i lepsze wykorzystanie farmaceuty. Połowa z nich ukończyła szkolenie w zakresie szczepień, głównie w celu uzyskania satysfakcji zawodowej, pomocy w zakresie zdrowia publicznego lub społeczności i/lub świadczenia nowych usług dla ich społeczności. Wyszkoleni farmaceuci podawali szczepionki przeciw grypie (95%), krztuścowi (47%), półpaścowi (45%) i/lub meningokokom (13%), przy czym koszty pacjentów ograniczały liczbę szczepień. Ograniczenia dotyczące kosztów lub miejsca pracy były głównymi przyczynami, dla których 17% nie planuje podjęcia szkolenia w zakresie szczepień. Kluczowymi barierami dla właścicieli aptek, którzy nie oferują szczepień, były koszty założenia lub inne koszty, niewystarczające finansowanie (62%) lub obawy kadrowe/czasowe (27%).

Badanie to wykazało silne poparcie dla tej usługi, w tym korzyści dla pacjentów i relacji z klientami. Zidentyfikowane bariery, w tym konfiguracja usług i koszty pacjentów, można zmniejszyć, rozszerzając kategorie (np. studenci farmacji i technicy) personelu zdolnego do szczepień i udostępniając więcej szczepionek finansowanych przez rząd w aptekach, poprawiając w ten sposób dostęp dla pacjentów.


Źródło:
Natalie Gauld, Elizabeth Johnstone, Ian McMichael, Rhiannon Braund, Pharmacists’ views and desires regarding pharmacist administration of vaccines in New Zealand, International Journal of Pharmacy Practice, Volume 29, Issue 2, April 2021, Pages 126–133, https://doi.org/10.1093/ijpp/riaa012.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.