zaopatrywanie w leki
AktualnościNewsy branżowe

Nowe zasady zaopatrywania się w leki, czyli lekarz puka do drzwi hurtowni

Od 21 maja podmioty lecznicze – niezależnie od wykonywanej działalności leczniczej oraz tego, czy posiadają aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej – są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych pełnego zakresu produktów leczniczych. Jak jednak precyzuje Ewa Gajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, podmiot leczniczy może nabywać produkty wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. W przypadku podmiotu, który nie ma apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej, może on zaopatrywać się w hurtowni farmaceutycznej w środki odurzające, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W decyzji tej powinny być wskazane substancje oraz hurtownia farmaceutyczna, z której będzie pochodzić zaopatrzenie.

Ewa Gajewska przypomniała również, że na hurtownie spada obowiązek stałego kwalifikowania odbiorców i monitorowania struktury prowadzonej sprzedaży. – Sprzedaż produktów leczniczych podmiotowi leczniczemu, który w ewidentny sposób nie ma możliwości ich prawidłowego wykorzystania (np. sprzedaż leków onkologicznych podmiotowi prowadzącemu wyłącznie leczenie stomatologiczne) albo sprzedaż produktów leczniczych w ilości ewidentnie przekraczającej racjonalnie oszacowane zapotrzebowanie odbiorcy będą stanowić naruszenie obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne – wskazuje szefowa GIF.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.