nowelizacja ustawy
Aktualności

Nowelizacja ustawy refundacyjnej oraz ustaw pokrewnych – kalendarium dla aptekarzy

W trakcie ostatniego kwartału tego roku wchodzi w życie szereg ważnych zmian w prawie regulującym działalność aptek. Prezentujemy kalendarium tej nowelizacji [red.].

30.08.2023

Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do otrzymania leków bezpłatnie

  • 30.08.2023 – dla seniorów
  • 1.09.2023 – dla dzieci
  • 1.11.2023 – dla kobiet w połogu

Do grupy osób uprawnionych do otrzymania leków bezpłatnie dołączają:

  • osoby powyżej 65. roku życia (uprawnienie „S”)
  • osoby poniżej 18. roku życia (uprawnienie „DZ”)
  • kobiety w połogu (uprawnienie „C”)

W obwieszczeniu leków refundowanych jest zamieszczany wykaz leków przysługujących pacjentom bezpłatnie na podstawie odpowiednio wystawionych recept.

Zgodnie z Komunikatem NFZ z dnia 18.09.2023 r. w przypadku, gdy inna recepta wystawiona przed 1 września 2023 r. nie została jeszcze w całości zrealizowana, a pacjent zyskał od tego dnia prawo do bezpłatnych leków, lekarz może wystawiać receptę refundowaną z symbolem „S” lub „DZ”. Wystawienie takiej recepty gwarantuje realizację nabytego prawa pacjenta do leku z listy leków 65+ albo 18– bez konieczności dopłaty w aptece, w której recepta zostanie zrealizowana.

Zmieniane przepisy: art. 43a oraz art. 43b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

1.10.2023

✔ Rozszerzenie uprawnień farmaceutów do wykonywania szczepień

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie będą już uzależnione od stanu zagrożenia epidemicznego, który skończył się 1 lipca. MZ będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia, szczepienia ochronne przeprowadzane w aptece. Szczepienia ochronne i przeciwko COVID-19 oraz badania kwalifikacyjne, które będzie przeprowadzał farmaceuta w aptece, będą podlegały finansowaniu z Funduszu Medycznego oraz NFZ. Przy czym w obwieszczeniu określającym wykaz szczepień, które będą mogły być przeprowadzane w aptece, MZ będzie określało, czy będą finansowane w całości, czy w części.

Wprowadzono również nowe zasady badań kwalifikacyjnych oraz szczepień dla dorosłych i dzieci. Zalecane szczepienie ochronne oraz przeciw COVID-19 będzie przeprowadzane w przypadku osoby:

  • dorosłej – przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną, ratownika medycznego, fizjoterapeutę, diagnostę laboratoryjnego albo farmaceutę,
  • do ukończenia 18. roku życia – przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną lub ratownika medycznego,
  • ww. posiadający kwalifikacje określone w przepisach lub którzy ukończyli kurs teoretyczny i praktyczny do szczepień. Jego program został zatwierdzony przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Wykonanie szczepienia ochronnego oraz przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. Badanie to może zawsze przeprowadzić lekarz lub felczer, a w przypadku osoby dorosłej również: lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny lub farmaceuta, który uzyskał dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W praktyce oznacza to, że farmaceuta będzie mógł wykonać szczepienie tylko u osoby dorosłej i tylko po ukończonych szkoleniach uprawniających do wykonania badania kwalifikacyjnego i szczepienia.
Ponadto farmaceuta będzie mógł przeprowadzić ww. szczepienia, jeżeli samodzielnie dokonał kwalifikacji w stosunku do pacjenta podlegającego zaszczepieniu albo kwalifikacji do szczepienia dokonał lekarz, felczer, lekarz dentysta i wystawił on receptę na szczepionkę.

Zmieniane przepisy: art. 97 ust. 3 oraz ust. 3i–3l ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych; art. 18 ust. 5c i 5d; art. 19 ust. 2a i 2b, ust. 5–8, ust. 10, art. 21a ust. 2 i 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.