Wróć
niedobór leków
O lekach i farmakoterapiach

Nowy lek onkologiczny

Tisagenlecleucel to nowy lek dla pacjentów chorujących na nawracającego bądź opornego na leczenie chłoniaka grudkowego, który należy do chłoniaków indolentnych, czyli powoli postępujących. Tisagenlecleucel został zatwierdzony w maju 2022 roku przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) dla dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym po dwóch lub więcej liniach leczenia systemowego. Lek ten należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie metod leczenia nowotworów – terapii CAR-T-cells, czyli limfocytów T z chimerycznym receptorem antygenowym skierowanym przeciwko CD19. Metoda ta opiera się na zmodyfikowanych genetycznie limfocytach T, które uzyskały zdolność rozpoznawania cechy komórki nowotworowej odróżniającej ją od komórki zdrowej i dzięki czemu są zdolne do jej zniszczenia. Jest to forma immunoterapii, polegająca na wykorzystaniu własnych sił odpornościowych pacjenta do walki z nowotworem.


Źródło:
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tisagenlecleucel-relapsed-or-refractory-follicular-lymphoma, stan z dnia 2.09.2022.

Udostępnij:

Podcasty

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.