niedobór leków
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Nowy lek onkologiczny

Tisagenlecleucel to nowy lek dla pacjentów chorujących na nawracającego bądź opornego na leczenie chłoniaka grudkowego, który należy do chłoniaków indolentnych, czyli powoli postępujących. Tisagenlecleucel został zatwierdzony w maju 2022 roku przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) dla dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym po dwóch lub więcej liniach leczenia systemowego. Lek ten należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie metod leczenia nowotworów – terapii CAR-T-cells, czyli limfocytów T z chimerycznym receptorem antygenowym skierowanym przeciwko CD19. Metoda ta opiera się na zmodyfikowanych genetycznie limfocytach T, które uzyskały zdolność rozpoznawania cechy komórki nowotworowej odróżniającej ją od komórki zdrowej i dzięki czemu są zdolne do jej zniszczenia. Jest to forma immunoterapii, polegająca na wykorzystaniu własnych sił odpornościowych pacjenta do walki z nowotworem.


Źródło:
https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tisagenlecleucel-relapsed-or-refractory-follicular-lymphoma, stan z dnia 2.09.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.