O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

O wykorzystaniu leku recepturowego w terapii bólu – preparaty o działaniu miejscowym

*W wykazie surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce znajdują się Lekobaza Fagron, Lekobaza Coel, Lekobaza Amara, Lekobaza Galfarm, Lekobaza Recepto Pharma oraz Lekobaza apteczna Actifarm. Są to produkty lecznicze, które różnią się składem w zależności od producenta [16].


Piśmiennictwo:
 1. Hylands-White, N.; Duarte, R.V.; Raphael, J.H. An overview of treatment approaches of chronic pain management. Rheumatol. Int. 2017, 37, 29-42.
 2. Gajewski, P.; Szczeklik, A. Interna Szczeklika 2019, Medbook, wyd. 10, Kraków 2019.
 3. Wordliczek, J.; Dobrogowski, J. Leczenie bólu. PZWL Warszawa, 2011. Farmakopea Polska XI. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2017.
 4. Gajewska, M.; Sznitowska, M. (red.). Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Fundacja Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2019.
 5. Wiśniewski, M.; Szpinda, M.; Krakowiak-Sarnowska, E. Zastosowanie żelu z morfiną w leczeniu bolesnego owrzodzenia nowotworowego. Opis przypadku. Pol. Med. Paliatywna 2002, 1, 89-91.
 6. Bastami, S.; Frodin, T.; Ahlner, J.; Uppugunduri S. Topical morphine gel in the treatment of painful leg ulcers, a double-blind, placebo-controlled clinical trial: a pilot study. Int. Wound J. 2012, 9, 419-427.
 7. Sznitowska, M. Farmacja stosowana. Technologia postaci leku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 8. Strona internetowa: fagron.pl (stan z dnia: 14.09.2020 r.).
 9. Poradnik receptury współczesnej Fagron cz. 1, wydanie II poprawione 2015. Fa- gron sp. z o.o. Kraków 2015.
 10. Pandyra-Kowalska, B. Receptura okiem praktyka – część czwarta. Recepturowe możliwości leczenia bólu. Aptekarz Polski. 15.05.2020.
 11. Ketoprofen, charakterystyka produktu. Dostępne online: https://www.mp.pl/ pacjent/leki/leki/doctor_subst.html?id=444 3 (stan z dnia: 20.09.2020).
 12. Komatsu, T.; Sakurada, T. Comparison of the efficacy and skin permeability of topical NSAID preparations used in Europe. Eur. J. Pharm. Sci. 2012, 47, 890895.
 13. Celugel. Dostępne online: http://actifarm.pl/wp-content/uploads/2020/02/ CELUGEL-charakterystyka-podłoża_opracowanie-własne.pdf (stan z dn. 20.09.2020).
 14. Samczewska, G. Wpływ rodzaju Carbopolu i różnych zasad zobojętniających na dostępność farmaceutyczną chlorowodorku morfiny z preparatów hydrożelowych. Polimery w Medycynie, 2009, 4, 25-37.
 15. Wykaz surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Dostępne online: https://sf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#results (stan z dnia: 20.09.2020).

Tekst opublikowany w numerze 5/2020 czasopisma Recepta

Udostępnij:

Strony: 1 2 3

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.