anagrelid
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ryzyko udaru niedokrwiennego po nagłym odstawieniu anagrelidu

Według najnowszych informacji podanych przez podmiot odpowiedzialny  – w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) – nagłe odstawienie anagrelidu zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych, w tym także udaru niedokrwiennego mózgu.

Anagrelid jest substancją stosowaną w leczeniu nadpłytkowości samoistnej w celu zmniejszenia zwiększonej liczby płytek krwi. Lek zmniejsza megakariocyty w pomitotycznej fazie dojrzewania i ich ploidię. Powoduje – zależnie od dawki – zmniejszenie liczby płytek krwi w nieznanym, swoistym gatunkowo dla ludzi mechanizmie działania; zakłada się, że anagrelid działa za pośrednictwem metabolitu powstającego w organizmie człowieka. Anagrelid nie wpływa istotnie na leukocyty i parametry krzepnięcia, natomiast w niewielkim stopniu wpływa erytrocyty.

Analiza bazy danych wykazała, że nagłe odstawienie anagrelidu zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowych. Mechanizm udaru niedokrwiennego mózgu po nagłym przerwaniu leczenia jest związany ze zwiększeniem liczby płytek krwi z odbicia. Liczba płytek krwi zwykle zaczyna się zwiększać w ciągu 4 dni od zaprzestania leczenia i powraca do poziomu wyjściowego w ciągu 1–2 tygodni.

Zalecenia obejmują częste monitorowanie liczby płytek krwi po zakończeniu terapii anagrelidem oraz dokładne informowanie pacjentów, jak rozpoznawać wczesne objawy wskazujące na powikłania zakrzepowe.


Źródło:
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/anagrelid%20-%20komunikat%20DHPC_PL%20-%20popr_%20PhV.pdf (stan z dn. 3.03.2022)..

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.