AktualnościNewsy branżowe

PGF: angażujemy się w rozwój farmacji

W 2020 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. przystąpiła do współpracy z FIP Foundation for Education and Research – fundacją Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej oraz Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw z Fundacją FIP był projekt www.pharmacyheroes.com, z którego końcowy raport opublikujemy już wkrótce. Okazał się on jednym z największych internetowych projektów wizerunkowych promujących zawód farmaceuty w czasie pandemii
COVID-19. Objął swoim zasięgiem farmaceutów z ponad stu państw.
Nasza współpraca ma na celu wspierać środowisko polskich farmaceutów w dostępie do wiedzy i szkoleń opartych na uznanych standardach światowych. Dzięki współpracy z Fundacją FIP pozyskujemy cenne kontakty do farmaceutów z wielu krajów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

PharmacyCollege.pl

Przedmiotem współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest prowadzenie wspólnych projektów badawczych związanych przede wszystkim z obszarem komunikacji farmaceutów z pacjentami oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo stosowania leków w Polsce. Aby udostępniać efekty tej współpracy, utworzyliśmy portal szkoleniowy PharmacyCollege.pl. Mamy nadzieję, że poprzez opracowanie interesujących treści szkoleniowych, opartych również na współpracy międzynarodowej, przekażemy polskim farmaceutom cenne inspiracje.
Od jesieni 2019 r. pomagamy również w organizacji spotkań szkoleniowych Farmaceuci bez Granic Polska. Z uwagi na barierę, jaką stworzyła pandemia, w projekcie tymczasowo jednak zawieszono realizację szkoleń.

Szkolenia na punkty edukacyjne

Inauguracyjnym projektem szkoleniowym zrealizowanym wspólnie z UKSW oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy był zakończony w grudniu 2020 r. internetowy kurs edukacyjny „Prescribing farmaceutyczny pro auctore i pro familiae”. Cykl 5 szkoleń zawierał praktyczną wiedzę medyczną przygotowującą do przepisywania leków w profesjonalny sposób. Uczestnicy wykorzystali pełny limit dostępnych miejsc oraz wysoko ocenili jakość wykładów.
To daje nam mocny sygnał o potrzebie rozwijania tej formy szkoleń.

Promujemy szczepienia
w aptekach

Poświęcamy również uwagę gorącemu aktualnie tematowi szczepień w aptece. Już jesienią ubiegłego roku czasopismo PGF „recepta.pl” wydało dodatek specjalny zawierający materiały szkoleniowe o wykonywaniu szczepień przez farmaceutów. Opracowanie to, przygotowane przez zespół naukowy farmaceutów i lekarzy, było efektem warsztatów edukacyjnych z udziałem szkoleniowców z Kanady, zrealizowanych w ramach programu Farmaceuci bez Granic w 2019 r. Nadal jest dostępne w wersji elektronicznej na portalu PharmaCollege.pl (jak też wydania czasopisma „recepta.pl”).
Liczymy, że już wkrótce farmaceuci uzyskają uprawnienia do wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych, wzorem 13 innych państw Unii Europejskiej. Nasz dodatek specjalny będzie dla Państwa użytecznym materiałem szkoleniowym.

Projekty badawcze z UKSW

Kolejnym elementem współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wdrożeń nowoczesnych praktyk z zakresu opieki farmaceutycznej.
PGF S.A. wsparła już m.in. takie działania jak programy badawcze Bliżej Pacjenta, Usługa Zdrowe Serce, Skieruj Pacjenta, Zapytaj Farmaceutę itd., które mają na celu pilotować przyszłe usługi opieki farmaceutycznej.
W nowoczesnych systemach ochrony zdrowia farmaceuci pełnią rolę profesjonalnie wykształconych specjalistów współpracujących z lekarzami i innymi pracownikami medycznymi. Stanowią kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej. Pogłębiające się nie tylko w Polsce problemy z dostępnością lekarzy i pielęgniarek oraz ograniczenia środków na opiekę zdrowotną czy starzenie się populacji wymagają ich coraz większego zaangażowania w systemie ochrony zdrowia.
Zespół Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A., powołując w strukturze firmy specjalny Zespół ds. Innowacji i Badań Naukowych pod kierownictwem
dr. n. farm. Piotra Merksa i nawiązując współpracę z FIP i UKSW, ma przekonanie, że wnosi tym samym wkład we wsparcie rozwoju zawodowego polskich farmaceutów i wzmocnienie ich roli w polskim systemie służby zdrowia.

Webinary i podcasty

Rośnie też archiwum dostępnych w każdej chwili webinarów poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom farmacji. Obejmują one m.in. raporty dotyczące stanu i prognoz sytuacji pandemicznej w Polsce i na świecie, będące kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy PGF – przygotowanego już w pierwszych dniach epidemii serwisu informacyjnego.
Wiele webinarów poświęcamy teorii i praktyce nowoczesnej opieki farmaceutycznej. Jako prelegenci uczestniczą w nich również farmaceuci z aptek zagranicznych, w szczególności z kanadyjskiego Szpitala Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) z Ottawy, m.in. dr Jaime Nead, dr Alex Wong i dr Kevin Chung. Korzystamy też z wiedzy i doświadczeń wielu polskich farmaceutów, którzy pracują lub pracowali za granicą w aptekach realizujących nowoczesną opiekę farmaceutyczną. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. zagadnienia przeglądów lekowych, praktyki wykrywania interakcji lekowych, szczepień w aptekach oraz omówienia standardów innych usług opieki farmaceutycznej.
Rozwijamy podcast „Pharmacy World”, czyli cotygodniowy serwis wiadomości branżowych z kraju i ze świata. W kolejnej cotygodniowej serii podcastów „Pharmacy Language” przypominamy i utrwalamy – bo przecież większość farmaceutów w trakcie studiów uczęszczała na lektorat języka angielskiego – oraz rozszerzamy kompetencje językowe słuchaczy. „Pharmacy Language” jest pierwszym takim w Polsce podcastem przeznaczonym dla farmaceutów.

Pharmacy Language – Wiola Gołębiewska:

„Pharmacy Language” jest pierwszym w Polsce podcastem przeznaczonym dla farmaceutów, służącym do podszkolenia się w języku angielskim. Wzorce do scenariuszy podcastów czerpię z pracy w aptece oraz interakcji z pacjentami. To daje mi pomysł na tematy, które następnie zostają poruszane w podcastach. Dotyczy to również anglojęzycznych pacjentów, których spotykam w aptece. Korzystam też z farmaceutycznych książek anglojęzycznych, które dają mi przygotowanie merytoryczne, oraz słucham różnych podcastów w języku angielskim.
Mieszkałam w Londynie, podróżowałam w celach edukacyjnych po Wielkiej Brytanii. Te doświadczenia pozwoliły mi osłuchać się z różnymi dialektami języka. Od 2016 r. często pracuję, mówiąc w języku angielskim, z żołnierzami z całego świata, w tym z Brytyjczykami, Amerykanami, Australijczykami i Kanadyjczykami. Okazuje się, że są to osoby różniące się stopniem zaawansowania w języku angielskim, mam dzięki temu okazję do pogłębienia umiejętności.
Tworzenie podcastów daje ogromną satysfakcję. Cieszą mnie pozytywne oceny słuchaczy, choćby w postaci lajków na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami i podzielenia się opiniami. Znajdziecie nas na platformie PharmacyCollege, YouTube, Spotify i Sound­cloud. Słyszymy się już niedługo!

Pharmacy World – Jędrzej Lewicki:

Pomysł na podcast z informacjami o branży aptekarskiej w kraju i na świecie narodził się z obserwacji rozwoju podcastów radiowych oraz inspiracji z portali anglojęzycznych. Pierwsze audycje tworzyłem i nagrywałem sam – wtedy było to naprawdę wyzwanie. Teraz dołączyła do mnie Wioleta Gołębiewska. Poszerzyliśmy bazę źródeł, skąd zdobywamy wiadomości dla naszych słuchaczy – obserwujemy już blisko 100 portali, połowę stanowią strony anglojęzyczne.
Dzięki naszym podcastom słuchacze oszczędzają czas. Teraz w 10 minut możecie dowiedzieć się, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, nie musicie przeglądać setek artykułów w języku polskim czy angielskim.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.