AktualnościNewsy branżowe

PGF współpracuje z przyszłymi farmaceutami

Polska Grupa Farmaceutyczna nawiązuje współpracę z organizacjami studentów farmacji. W listopadzie podpisaliśmy z Młodą Farmacją, Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, list intencyjny, w którym określa się zakres wspólnych działań. O planie współpracy rozmawiamy z Przemysławem Dziadowiczem, Przewodniczącym Młoda Farmacja Łódź.

Jak młoda jest Młoda Farmacja?

Młoda Farmacja, a w zasadzie Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, została założona przez PTFarm w 2001 roku. W tym roku obchodzimy zatem 20-lecie.

Jaki jest aktualny zasięg Waszej organizacji?

W łódzkim oddziale Młodej Farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w tym roku akademickim działa 75 osób. Oprócz Łodzi Młoda Farmacja istnieje na wydziałach farmaceutycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czy do Młodej Farmacji przystępują studenci młodszych roczników farmacji czy raczej starsi studenci?

Pandemia wpłynęła znacząco na aktywność studentów. Dwa lata zdalnej nauki i brak bezpośredniego kontaktu ze studentami z wyższych lat spowodował, że brakuje naturalnego porozumienia ze starszymi rocznikami, które kształtowało się u nowych studentów. W okresie „przed covidem” zwykle najbardziej angażowali się w szeroko rozumianą aktywność dodatkową, w tym i nasze działania, studenci roku drugiego. Obecny trend wskazuje w znacznym stopniu na studentów ostatnich dwóch lat studiów.

Od lewej Sebastian Grochala, Dyrektor Marketingu i Komunikacji PGF, Przemysław Dziadowicz, Przewodniczący Młoda Farmacja Łódź
Jakie są cele działalności oraz najnowsze osiągnięcia Młodej Farmacji?

Wykorzystując doświadczenie, jakie zdobyliśmy podczas pandemii, staramy się lokalnie tworzyć jak najszersze zasięgi. Do największych osiągnięć z pewnością należy zaliczyć rozpoczęte w zeszłym roku podcasty „Pharma On: włącz zdrowe myślenie”, w których wykorzystujemy wiedzę zdobytą na studiach do przekazania skomplikowanych naukowo tematów w sposób jasny zarówno dla innych studentów, jak i osób niezwiązanych z kierunkami medycznymi.

Ważnym projektem jest również cykl spotkań „Motywujący Farmaceuta”, do którego zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin farmacji (np. apteka szpitalna, farmacja kliniczna, badania kliniczne) i pokazujemy studentom możliwe ścieżki rozwoju kariery po studiach.

Jakie zamiary i projekty wiążecie ze współpracą z Polską Grupą Farmaceutyczną?

Jako organizacja zrzeszająca studentów farmacji staramy się zatrzeć granicę, jaka istnieje pomiędzy studentami a absolwentami pracującymi w zawodzie. Polska Grupa Farmaceutyczna wyłania się na rynku jako lider wspierający edukację farmaceutów. Stąd współpraca może przynieść obopólne zyski: dla studentów jest to możliwość edukacji, poznanie potencjalnego przyszłego pracodawcy, szansa na znalezienie stażu czy rozwój kompetencji miękkich. PGF dzięki współpracy poszerza swój zakres działalności o środowiska akademickie – w ten sposób materiały edukacyjne tworzone przez PGF, tj. webinary i podcasty, będą dostępne również dla studentów. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami PGF studenci poznają specyfikę i możliwości pracy w poszczególnych działach firmy, co może przełożyć się na większe zainteresowanie PGF jako pracodawcą.

Planujemy realizować z PGF wspólne projekty, w tym IV Konferencję Szkoleniowo-Naukową Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wspólne podcasty zarówno w serii tworzonej przez Młodą Farmację, jak i PGF, spotkania w cyklu „Motywujący Farmaceuta”. Będziemy uczestniczyć w kolejnej konferencji „Hello Future”, a także zwiedzać siedzibę i magazyny logistyczne PGF oraz spotykać się z jej pracownikami.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.