przeglądy lekowe
AktualnościNewsy branżowe

Pilotaż przeglądów lekowych z sukcesem

Według zapowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego wyniki fazy wykonawczej pilotażowego projektu przeglądów lekowych dają nadzieję na wprowadzenie nowej usługi farmaceutycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych jeszcze w 2023 roku. Koordynatorzy i realizatorzy pilotażu mają powody do zadowolenia. Efekty pilotażu to spadek wielolekowości, wyraźna poprawa samopoczucia wśród pacjentów i akceptacja usługi ze strony lekarzy.

Cieszę się, że farmaceuci – realizatorzy naszego pilotażu – zdecydowali się stanąć do tego wyzwania. Nie było ono proste, ale pomimo trudnych warunków dla pilotażu mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Udało się nam doprowadzić do przeglądów lekowych u 850 bardzo trudnych pacjentów zmagających się z wielochorobowością – podkreśliła dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator ministerialnego pilotażu przeglądów lekowych, adiunkt w Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przegląd lekowy zmniejsza liczbę interakcji

To, co udało się w pilotażu dowieść, to istotny statystycznie spadek wielolekowości ze średniego poziomu 16,3 produktów wykorzystywanych przed przeglądem lekowym do 13,7 produktów po przeglądzie. – Za sukces należy uznać to, że farmaceutom udało się zmniejszyć liczbę wykorzystywanych przez pacjentów preparatów średnio o ponad dwa produkty. To ważne z punktu widzenia powikłań, bowiem spadająca wielolekowość powoduje zmniejszenie liczby niepożądanych interakcji lekowych, a także zmniejszenie ryzyka hospitalizacji wynikającej z wielolekowości – wskazała ekspertka. Dodała również, że według przygotowywanych przez farmaceutów indywidualnych planów opieki farmaceutycznej średnia liczba wykrytych problemów lekowych u jednego pacjenta wyniosła 7,1. – U rekordzisty udało się wykazać aż 42 problemy lekowe – podkreśliła Agnieszka Neumann- Podczaska.

Przegląd lekowy może być niezwykle efektywny pod względem farmakoekonomicznym dla pacjentów i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Grzechy zbędnej terapii i niewłaściwych leków

Najczęściej wykrywanymi podczas pilotażu problemami lekowymi były: zbędna terapia, działania niepożądane, niewłaściwy preparat (według standardów poprawności farmakoterapii) czy interakcje. Zdaniem koordynatorki bardzo ważna była także reakcja farmaceutów na stan nieleczony.

Warto również zwrócić uwagę na wyniki wskaźnika dotyczącego liczby dolegliwości u pacjenta. W wyniku przeglądów udało nam się uzyskać istotny statystycznie spadek ze średniej 4,1 dolegliwości przy pierwszej wizycie do 2,8 po interwencji farmaceuty, lekarza oraz reakcji pacjenta – wylicza Agnieszka Neumann-Podczaska. Co więcej, aż 83% pacjentów uczestniczących w przeglądzie lekowym zadeklarowało na koniec ogólną poprawę samopoczucia, a 68,3% oceniło, że po przeglądzie odczuło zmniejszenie wcześniej występującego bólu.

Poprawę uzyskano również w kontekście wskaźnika obejmującego liczbę interakcji lek–lek, które z poziomu 1,7 spadły po interwencji farmaceuty i lekarza do 0,6. W końcu aż 93,8% pacjentów uczestniczących w pilotażu uznało, że rekomendacje wynikające z dokonanego przeglądu lekowego zwiększyło poziom ich wiedzy o przyjmowanych preparatach i zwiększyło bezpieczeństwo przyjmowania tych preparatów – wskazała koordynator.

Udostępnij:

Strony: 1 2

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.