O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ciężkie powikłania po stosowaniu terlipresyny

W grudniu 2022 roku pojawiły się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania terlipresyny u osób z zespołem wątrobowo-nerkowym typu 1 (typ 1 HRS).

Typ 1 HSR jest czynnościową przednerkową niewydolnością nerek występująca u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby. U tego typu pacjentów stosowanie terlipresyny grozi podwyższonym ryzykiem ciężkiej lub nawet śmiertelnej niewydolności oddechowej. Należy więc unikać stosowania terlipresyny u pacjentów z zaawansowanym zaburzeniem czynności nerek, tj. z wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy krwi ≥ 442 μmol/l., głównie z powodu zmniejszonej skuteczności, groźby zwiększenia śmiertelności oraz ryzyka występowania działań niepożądanych obserwowanych w tej grupie pacjentów. Jedynym wyjątkiem od tego zalecenia jest sytuacja, gdy prognozowane korzyści z leczenia mogą przewyższyć ryzyko jego stosowania.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/terlipresyna-ci%C4%99%C5%BCka-lub-%C5%9Bmiertelna-niewydolno%C5%9B%C4%87-oddechowa-i-posocznicawstrz%C4%85s-septyczny-u-pacjent%C3%B3w, stan z dnia 28.12.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.