Pralsetynib
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Pralsetynib – zwiększone ryzyko zarażenia gruźlicą

Jak podaje podmiot odpowiedzialny w porozumieniu z Europejską Agencja Leków, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), u pacjentów otrzymujących pralsetynib występuje zwiększone ryzyko gruźlicy pozapłucnej.

Produkt leczniczy pralsetynib jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z RET-dodatnim (ang. Rearranged During Transfection) zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy wcześniej nie byli leczeni inhibitorem RET.

W wyniku analizy globalnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku zidentyfikowano dziewięć przypadków gruźlicy; większość odnotowano w regionach endemicznego występowania choroby. W większości przypadków zgłoszono gruźlicę pozapłucną, np. gruźlicę węzłów chłonnych, otrzewnej lub nerek.

Rekomendacje wskazują, że przed rozpoczęciem leczenia pralsetynibem należy dokonać oceny pacjentów pod kątem obecności aktywnej i utajonej gruźlicy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.


Źródło:
https://urpl.gov.pl/pl/gavreto%E2%96%BCpralsetynib-zwi%C4%99kszone-ryzyko-gru%C5%BAlicy-i-%C5%9Brodki-w-celu-minimalizacji-tego-ryzyka-0, stan z dnia 3.07.2023.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.