recepta roczna
Aktualności

Realizacja recept rocznych bez kar za błędne obliczenia

Zgodnie z deklaracjami minister zdrowia Izabeli Leszczyny apteki nie będą pociągane do odpowiedzialności finansowej w przypadku nieprawidłowo wyliczonej ilości leku przy realizacji refundowanej recepty rocznej. Realizacja deklaracji – w postaci projektu rozporządzenia – trafiła do konsultacji publicznych 21 marca.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r. w przypadku recept rocznych ilość wydawanego leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego miał od 1 marca 2024 r. wyliczać system P1. Wcześniej – przez okres 4 miesięcy – takie wyliczenia prowadzone były przez farmaceutów, co nie spotkało się z ciepłym przyjęciem środowiska. Farmaceuci wskazywali bowiem, że zgodnie z regulacjami pacjent, realizując receptę roczną, otrzymuje przy pierwszej wizycie leki na 120 dni stosowania, a po kolejną porcję może się pojawić niekoniecznie w kolejnym wskazanym terminie, co komplikowało wyliczenie i zwiększało ryzyko pojawienia się błędów. Ostatecznie rozwiązanie opracowane przez Centrum e-Zdrowia weszło w życie dopiero 1 marca i zdecydowano o przygotowaniu regulacji prawnej, która zdejmie z aptek odpowiedzialność za błąd polegający na nieprawidłowym wyliczeniu liczby wydawanych produktów.

W uzasadnieniu do projektu zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept podkreślono, że za wyliczanie właściwej ilości preparatu odpowiada system. W przypadku braku możliwości jego zastosowania, nie powinna mieć miejsca ocena prawidłowości wydania leku przepisanego na okres dłuższy niż 120 dni i w efekcie wymierzenia ewentualnej kary albo dochodzenia nienależnej refundacji.

Co więcej, w uzasadnieniu do projektu legislator wskazał, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien jedynie oceniać prawidłowość realizacji recepty w pierwszym etapie, tj. sprawdzać, czy pacjent realizujący receptę roczną otrzymał przy pierwszej realizacji lek w ilości zapewniającej 120-dniowy okres stosowania.

Na konsultację dokumentu przewidziano 14 dni, a rozporządzenie w przypadku przyjęcia ma wejść w życie z mocą obowiązywania wstecz od dnia 1 listopada 2023 r.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.