AktualnościNewsy branżowe

Refundowane wyroby medyczne na nowych zasadach

Od 1 grudnia nastąpią istotne zmiany w zasadach refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. To pokłosie nowelizacji rozporządzenia sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie opublikowanego 15 września. Jakie kluczowe zmiany przewidziano dla pacjentów? Po raz pierwszy do refundacji trafią jednorazowe, hydrofilowe cewniki urologiczne oraz cewniki niepowlekane, dla których wprowadzono trzy limity finansowe (w wysokości 5,35 zł, 2,60 zł oraz 0,80 zł za sztukę). Zgodnie z rozporządzeniem pacjentom uprawnionym przysługiwać będzie 180 sztuk miesięcznie – przy czym dla dzieci cewniki będą refundowane w pełnej kwocie, natomiast dorosłych pacjentów obejmować będzie 30 proc. odpłatność.

Ważne zmiany nastąpią również w refundacji środków chłonnych – od 1 grudnia ujednoliceniu ulegną zasady refundacji dla pacjentów onkologicznych oraz tych, którzy środki chłonne otrzymywali z powodu neurogennego i nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca oraz wypełniali dodatkowe kryteria kwalifikacji. Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia środki chłonne podzielone zostały na dwie grupy – pierwszą stanowić będą pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne i majtki chłonne z limitem finansowania na poziomie 1,70 zł za sztukę (przy limicie 90 szt. miesięcznie), drugą natomiast podkłady i wkłady anatomiczne (z minimalną chłonnością 250 ml) z limitem finansowania 1 zł za sztukę. W przypadku wyrobów chłonnych pacjentów onkologicznych odpłatność wyniesie 30 proc.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.