wyroby medyczne
AktualnościNewsy branżowe

Od 1 lipca wyrobów medycznych nie może reklamować aktor w fartuchu – czy to koniec reklamy?

1 lipca zakończył się okres przejściowy dla reklamy wyrobów medycznych.

Obowiązujące od początku tego roku zasady diametralnie zmieniły zasady prezentacji reklamowej wyrobów. Zgodnie z przyjętymi zapisami reklama skierowana do opinii publicznej musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika, nie może przypisywać produktowi właściwości, których dany wyrób nie posiada, ani w żaden sposób wprowadzać odbiorcy w błąd. Co więcej, w reklamie ogólnodostępnej skierowanej do pacjentów nie może występować osoba wykonująca zawód medyczny czy aktor sugerujący wykonywanie takiego zawodu (np. osoba w fartuchu medycznym). Reklama nie może zachęcać dzieci do kupowania wyrobów medycznych, a także musi zawierać określoną przepisami adnotację: „To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą”. Natomiast dla wyrobu medycznego, który nie ma przewidzianego zastosowania medycznego, treść ostrzeżenia powinna brzmieć następująco: „Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą”.

Z punktu widzenia aptek ważnymi zapisami są również te dotyczące reklamy wyrobów medycznych kierowanej do publicznej wiadomości w aptekach, punktach aptecznych czy sklepach medycznych. Ta jest bowiem nadal dozwolona, ale nie może ograniczać powierzchni przeznaczonej dla osób korzystających z usług danej placówki i jednocześnie musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w stałych i wydzielonych miejscach.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.