Rofamy
Opieka farmaceutyczna w praktyce

Rofamy – nowe potencjalne emulgatory, solubilizatory i promotory przejścia przeskórnego

Rofamy to nowe, biodegradowalne niejonowe surfaktanty będące produktami oksyetylenowania estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego o zawartości segmentów oksyetylenwych nTE ≤ 70. Badania prowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” potwierdziły ich wysokie zdolności solubilizacyjne w stosunku do cholesterolu i lipofilowych środków leczniczych z II i III klasy BCS.

Podstawą rejestracji są pozytywne wyniki badań fazy 3 PHALCON-EE Stan skupienia homologicznego szeregu Rofamów, a przede wszystkim wyliczony parametr rozpuszczalności i rozpuszczalnościowy poziom równowagi hydrofilo-lipofilowej wskazuje na możliwość wykorzystania tej klasy surfaktantów jako promotora przejścia przezskórnego dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że właściwości fizykochemiczne biodegradowalnego homologicznego szeregu Rofamów umożliwia przygotowanie roztworów rzeczywistych o molekularnym stopniu rozdrobnienia wybranych NLPZ, dzięki czemu mogą pełnić funkcję promotora przejścia przezskórnego.


Źródło:
Zgoda M.M., Kosno J., Lukosek M., Nowak S., Marczyński Z., Gądek-Sobczyńska J., Świątek M., Markowicz-Piasecka M. Rofamy jako potencjalne emulgatory, solubilizatory i promotory przejścia przezskórnego. Pol. J. Cosmetology, 2023, 26, 90–97.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.