rozmowa z szefem
Zarządzamy AptekąZarządzanie apteką

Rozmowa z szefem – jak zaproponować przełożonemu wdrożenie zmian?

Rozmowa z szefem może budzić emocje. Jak przekonać go do swoich racji, usprawnień potrzebnych w codziennej pracy i dobrze się zaprezentować? Wskazówki znajdziesz w artykule. Jeżeli to Ty jesteś właścicielem apteki, zaproponuj lekturę swoim pracownikom. Mogą oni wnieść ciekawe spojrzenie na sposób zarządzania firmą i podsunąć wartościowe pomysły, jak usprawnić codzienne procesy, które pomogą rozwijać aptekę.

W ostatnim numerze „Recepta.pl” znalazł się artykuł o rozmowach rozwojowych i wzmacnianiu umiejętności pracownika. Pokazano w nim prosty model ułatwiający taką rozmowę. Ten sam model doskonale sprawdza się w rozmowie pracownika z szefem, kiedy to pracownik chciałby zwrócić uwagę przełożonego na to, co jego zdaniem warto zmienić.

Ten model to SPINKA.

➔ S – SPRECYZOWANE
➔ P – POZYTYWY
➔ I
➔ N – NEGATYWY
➔ K – KONSEKWENCJE
➔ A – ALTERNATYWY

SPRECYZOWANE POZYTYWY – poinformuj szefa, co w jego pracy doceniasz. Najlepiej, jeżeli ma to związek z obszarem, w którym widzisz coś do poprawy.
I – sprawnie przejdź do tego, na co chcesz zwrócić uwagę. Nie używaj słowa „ale”, ponieważ zanegujesz nim to, za co pochwaliłeś szefa.
NEGATYWY – precyzyjnie nazwij to, co uważasz, że Twój szef powinien zmienić.
KONSEKWENCJE – opisz negatywne konsekwencje, jakie wynikają z tego, że robi coś w niewłaściwy sposób.
ALTERNATYWY – wskaż swoją propozycję, która umożliwi wprowadzenie pozytywnej zmiany.

Oto przykład rozmowy dotyczącej trafności zamawianych do apteki towarów i sprawności realizacji zamówień, przeprowadzonej z wykorzystaniem modelu SPINKA.

SPRECYZOWANE POZYTYWY
Panie Marcinie, bardzo pan dba o to, żeby pacjenci w naszej aptece mieli zapewniony szeroki asortyment i zawsze wychodzili z tym, co jest im potrzebne. Mamy regularne zamówienia i rzadko zdarzają się braki. Doceniam to, bo dzięki temu praca za pierwszym stołem jest łatwiejsza.

Jednocześnie jest jedna rzecz, na którą proszę, żeby zwrócił pan uwagę.
NEGATYWY
Są sytuacje, w których wkładamy trud w wyprzedaż jakiegoś preparatu, który trudno sprzedać, a zalega w magazynie. Zależy nam na tym, żeby się go pozbyć, uniknąć przeterminowania i usunąć z asortymentu. Niestety, dość często po takiej naszej wyprzedaży pan, widząc zwiększoną rotację, domawia go po raz kolejny.
KONSEKWENCJE
To sprawia, że sami tworzymy powtarzalne problemy, których powinniśmy unikać, i wkładamy energię w wyprzedaże. Uważam, że możemy ten czas poświęcić na sprzedaż ważniejszych dla nas preparatów.
ALTERNATYWY
Proponuję, żebyśmy ustalili sposób komunikacji w tych sprawach. Ze swojej strony proponuję, że będę regularnie przygotowywać listę produktów, które wyprzedałyśmy, a Pan ze swojej strony będzie pilnował, żeby nie pojawiały się w kolejnych zamówieniach. Możemy też w jakiś konkretny sposób oznaczać je w systemie, co ułatwi nam pracę.

Jak widzisz, rozmowa jest bardzo prosta. Bądź konkretna/konkretny. Dbaj o to, żeby przedstawić swoją propozycję zmiany. Jeżeli Twój szef zaproponuje inne rozwiązanie, które również będzie dobre, przyjmij je. Przede wszystkim nie bój się takich rozmów. Wierzę, że większość szefów jest otwartych na pozytywne zmiany. Podobnie jednak jak Ty potrzebują wiedzy, że istnieje konieczność ich wprowadzenia.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.