O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego po zastosowaniu szczepionki RNA przeciwko COVID-19

W lipcu 2021 roku podmioty odpowiedzialne w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wystosowały informację dotyczącą ryzyka wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego po zastosowaniu szczepionki mRNA do czynnego uodparniania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

W związku ze szczepionkami mRNA przeciw COVID-19 zgłaszano zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia. Do 31 maja 2021 r. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) wystąpiło 145 przypadków zapalenia mięśnia sercowego wśród osób, które otrzymały szczepionkę mRNA. Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) Europejskiej Agencji Leków (EMA) ocenił wszystkie dostępne dane i uznał, że związek przyczynowy między szczepionkami mRNA przeciw COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego i zapaleniem osierdzia jest co najmniej możliwy.

W komunikacie wskazano, że pracownicy ochrony zdrowia powinni zwracać uwagę na objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Ponadto pracownicy ochrony zdrowia powinni doradzać zaszczepionym osobom, aby w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, duszności lub kołatania serca natychmiast zwróciły się o pomoc lekarską.


Źródło:

http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Comirnaty%20Spikevax.pdf, stan z dnia 5.09.2021.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.