Twój Asystent, Farmaceuto

Suma dziesiątek i setek tych drobnych niekiedy decyzji składa się na sukces bądź ekonomiczne turbulencje, w jakie może wpaść apteka, jeżeli w zarządzaniu nie uwzględnia się aktualnych danych. Prowadząc aptekę, warto korzystać z e-PGF Asystenta Farmaceuty.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.