ZASTOSOWANIE β-BLOKERÓW W NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Niewydolność mięśnia sercowego to według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jego niezdolność do wystarczającego zaopatrywania organizmu w krew, a tym samym – w odpowiednią ilość tlenu, gwarantującą przemianę materii zarówno w warunkach spoczynku, jak i przy obciążeniu.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.