Farmakoterapia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest najczęstszą chorobą układu oddechowego ludzi dorosłych. Co istotne, aktualne dane wskazują, że POChP stanowi czwartą pod względem częstości występowania przyczynę śmierci na świecie, z tendencją wzrostową.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.