pacjent z depresją w aptece

Pacjent z depresją w aptece

Depresja to jeden z współczesnych problemów zdrowia publicznego. W krajach rozwiniętych z jej powodu może cierpieć ok. 12–20% osób.

Postępy w farmakoterapii depresji

Epidemiolodzy szacują, że ponad połowa przypadków depresji pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje odpowiednie leczenie. Dlatego niezwykle ważna, także dla farmaceutów, jest znajomość natury i objawów depresji.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.