Bezpieczeństwo stosowania leków u osób starszych

Wobec braku baz danych o interakcjach między więcej niż dwoma lekami I działaniach niepożądanych dotyczących pacjentów w wieku podeszłym warto w opiece farmaceutycznej korzystać z opracowań: listy beersa oraz kryteriów start/stopp. Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku to duże pole do popisu dla farmaceutów.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.