Ochrona przed grypą – towar reglamentowany

Ministerstwo ogranicza liczbę preparatów do immunizacji wydawanych pacjentowi. Reglamentacja weszła w życie 16 września wraz z obwieszczeniem w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dieta wspomagająca układ immunologiczny

Odporność organizmu uwarunkowana jest licznymi czynnikami, w tym m.in. sposobem odżywiania się. Z żywieniowego punktu widzenia właściwie zbilansowana dieta powinna pozytywnie oddziaływać na wszystkie układy, w tym również na układ immunologiczny.

Nowe leki immunosupresyjne

Immunosupresja jest stanem zmniejszonej lub zahamowanej odpowiedzi immunologicznej. Wiąże się to z przejściowym bądź stałym uszkodzeniem funkcji mechanizmów odporności komórkowej lub humoralnej. Podstawowym celem stosowania leków immunosupresyjnych jest ingerencja w główne mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.