Inhibitory agregacji płytek krwi cz. 2

Ze względu na częsty brak odpowiedzi na leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym lub klopidogrelem istnieje potrzeba dalszego poszukiwania nowych substancji leczniczych.

Plejotropowe działanie inhibitorów konwertazy angiotensynowej

Inhibitory konwertazy angiotensynowej są podstawą leczenia niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego. Inhibitory konwertazy angiotensynowej (IKA) blokują enzym konwertujący angiotensynę, który przekształca angiotensynę I w silnie podwyższającą ciśnienie angiotensynę.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.