I jak inicjatywa

Farmaceuta wykazujący inicjatywę w obsłudze pacjenta kreuje jego zaufanie do swojego profesjonalizmu. Inicjatywa może wynikać z siły nawet pojedynczych słów. Natomiast słowa użyte przez farmaceutę nieodpowiednio lub w nadmiarze mogą być dla pacjenta oznaką braku zainteresowania jego sprawami.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.