Inhibitory agregacji płytek krwi cz. 2

Ze względu na częsty brak odpowiedzi na leczenie przeciwpłytkowe kwasem acetylosalicylowym lub klopidogrelem istnieje potrzeba dalszego poszukiwania nowych substancji leczniczych.

Nowotwory układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Nowotwory gruczołu krokowego są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn i stanowią ponad 13% zachorowań. Większość z nich przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia.

Nowotwór piersi – aktualne metody leczenia

Spośród wszystkich nowotworów wśród kobiet w Polsce 21% stanowi rak piersi i jest on najczęstszą przyczyną ich śmierci. Na całym świecie co roku wykrywa się go u około 1,5 mln kobiet, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

Farmakoterapia powikłań postcovidowych

Zgromadzone i przeanalizowane dane epidemiologiczne wskazują na szerokie spektrum objawów klinicznych COVID-19. U około 72% osób zakażonych SARS-CoV-2 nie występują objawy choroby, u 8% choroba przebiega łagodnie, natomiast u około 14% pacjentów występują nasilone objawy wymagające hospitalizacji...

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.