Nowotwory układu moczowo-płciowego u mężczyzn

Nowotwory gruczołu krokowego są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn i stanowią ponad 13% zachorowań. Większość z nich przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia.

Nowotwór piersi – aktualne metody leczenia

Spośród wszystkich nowotworów wśród kobiet w Polsce 21% stanowi rak piersi i jest on najczęstszą przyczyną ich śmierci. Na całym świecie co roku wykrywa się go u około 1,5 mln kobiet, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

Farmakoterapia powikłań postcovidowych

Zgromadzone i przeanalizowane dane epidemiologiczne wskazują na szerokie spektrum objawów klinicznych COVID-19. U około 72% osób zakażonych SARS-CoV-2 nie występują objawy choroby, u 8% choroba przebiega łagodnie, natomiast u około 14% pacjentów występują nasilone objawy wymagające hospitalizacji...

Heparyny w leczeniu Covid-19

W przeciwieństwie do wielu chorób zakaźnych, w których leczeniu główną rolę odgrywają leki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki, leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze itd.), w przebiegu infekcji COVID-19 samo ograniczenie lub eliminacja czynnika sprawczego nie wystarcza. Dlaczego?

Słów kilka o badaniach klinicznych

W dobie pandemii, obok dominacji w mediach informacji i ocen dotyczących systemu ochrony zdrowia i rozwoju nauk medycznych, trwa również burzliwa dyskusja na temat badań klinicznych.

Dieta w niedokrwistości

Niedokrwistość (potocznie określana jako anemia) zgodnie z definicją podaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oznacza stan, w którym stężenie hemoglobiny lub całkowita objętość krwinek czerwonych (hematokryt) spada poniżej określonego poziomu

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.