Proces sprzedaży za pierwszym stołem

Sprzedaż w aptece różni się od tradycyjnego modelu sprzedaży. Farmaceuci ponoszą odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Są zobowiązani do postępowania zgodnego z kodeksem etyki i prawem farmaceutycznym, co ma istotny wpływ na rozmowę z klientem.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.