O naszym zawodzie. Felieton farmaceuty

16 kwietnia 2021 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty (UZF). Wreszcie farmaceuci zostali zauważeni przez polski rząd. Być może dopiero pandemia koronawirusa musiała „przyspieszyć” sprawę, niemniej jednak jest to ogromne i historyczne wydarzenie, które zagości na stałe w kronice naszego zawodu.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.